O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php

MMPI - test osobowości


Najpopularniejszy na świecie test do badania osobowości.

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) - jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Obecnie jest używana wersja 2 testu (MMPI-2). Zawiera ona 566 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz". W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych i kilkadziesi±t podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.


Skale kontrolne

Skale kontrolne maj± na celu tzw. walidację testu, czyli sprawdzenie, czy jego wyniki maj± szansę być uznane za prawdziwe (np. czy badany nie kłamał).
 • ? - Liczba pytań na które badany nie odpowiedział.
 • L - Skala kłamstwa - Wysokie wyniki (ponad 70 w wersji pierwszej MMPI; dla wersji MMPI-2 granic± odcięcia jest 65) świadcz± o próbie zafałszowania testu.
 • F, K - Wartości F w skali tenowej, K w skali tenowej, oraz różnica F-K w skali surowej (tzw. wskaĽnik Gougha) informuje o tym czy pacjent próbuje symulacji (Gough > 14 lub F ? 70), dyssymulacji (Gough < -8 lub K ? 70).


Skale kliniczne
1 - Hd - Hipochondria


Skala miała mierzyć zaburzenia hipochondryczne, w praktyce reaguje także na poziom zaburzeń psychosomatycznych.
Brak podskal.


2 - D - Depresja

WskaĽnik poziomu nastroju.
Podskale:
 • D1 - Subiektywne poczucie depresji
 • D2 - Spowolnienie psychomotoryczne
 • D3 - Złe samopoczucie fizyczne
 • D4 - Otępienie psychiczne
 • D5 - Pogr±żanie się w smętnych rozmyślaniach


3 - Hy - Histeria

Mierzy poziom konwersji histerycznej (konwersji, a nie osobowości histerycznej).
Podskale:
 • Hy1 - Zaprzeczanie lękom społecznym
 • Hy2 - Potrzeba kontaktu emocjonalnego
 • Hy3 - Zmęczenie - złe samopoczucie
 • Hy4 - Skargi somatyczne
 • Hy5 - Hamowanie agresji


4 - Pd - Psychopatia

Mierzy poziom zaburzeń psychopatycznych/socjopatycznych.
Podskale:
 • Pd1 - Konflikty rodzinne
 • Pd2 - Postawa wobec autorytetów
 • Pd3 - Niewzruszoność społeczna
 • Pd4A - Alienacja społeczna
 • Pd4B - Autoalienacja


5 - Mf - Męskość/kobiecość

Mierzy zaburzenia tożsamości płciowej - kobiecość w przypadku mężczyzn, męskość w przypadku kobiet.
Podskale:
 • Mf1 - Narcyzm - nadwrażliwość
 • Mf2 - Stereotypowe zainteresowania kobiece
 • Mf3 - Zaprzeczanie stereotypowym zainteresowaniom męskim
 • Mf4 - Dyskomfort heteroseksualny - pasywność
 • Mf5 - Introwertywność - krytycyzm
 • Mf6 - Społeczne wycofywanie się


6 - Pa - Paranoja

Mierzy poziom zaburzeń paranoidalnych.
Podskale:
 • Pa1 - Idee prześladowcze
 • Pa2 - Przewrażliwienie
 • Pa3 - Naiwność


7 - Pt - Psychastenia

Mierzy poziom zaburzeń psychastenicznych (uogólniona nerwica). Obok skali Sc najsłabsza skala testu. Brak podskal.


8 - Sc - Schizofrenia

Zaburzenia schizofreniczne. Skala kiepsko działaj±ca, w praktyce wyniki ponad 70 obserwowano także dla osób nieprzystosowanych społecznie, które maj± silne konflikty z otoczeniem, ale niekoniecznie schizofrenię.
Prawdziwi schizofrenicy za to często uzyskuj± wyniki w granicach normy.
Różnica między skalami Pt i Sc stanowi wskazówkę co do możliwej przyczyny obserwowanych zaburzeń (o ile występuj±). Jeśli skala Pt jest większa, zaburzenia s± prawdopodobnie natury nerwicowej, jeśli Sc, rośnie szansa zaburzeń psychotycznych.
Podskale:
 • Sc1A - Alienacja społeczna
 • Sc1B - Alienacja emocjonalna
 • Sc2A - Brak panowania Ego w sferze poznawczej
 • Sc2B - Brak panowania Ego w sferze woli
 • Sc2C - Brak panowania Ego w sferze kontroli
 • Sc3 - Dziwaczne doznania sensoryczne


9 - Ma - Mania

Zaburzenia hipomaniakalne i maniakalne.
Podskale:
 • Ma1 - Amoralność
 • Ma2 - Pobudzenie psychoruchowe
 • Ma3 - Niewzruszoność
 • Ma4 - Inflacja Ego


0 - Si - Introwersja społeczna

Wycofywanie się z życia społecznego, nieśmiałość.
Podskale:
 • Si1 - Poczucie niższości - dyskomfort osobisty
 • Si2 - Dyskomfort w kontaktach z innymi
 • Si3 - Stateczność - sztywność
 • Si4 - Nadwrażliwość
 • Si5 - Nieufność
 • Si6 - Zainteresowanie wygl±dem fizycznym i funkcjonowaniem ciała


WskaĽniki Goldberga

Trzy wskaĽniki obliczane na podstawie wartości skal klinicznych, odpowiadaj±ce na trzy pytania (do kolejnego pytania należy przejść, jeśli wynikami poprzednich pytań było "tak"):
 • Czy badany jest zaburzony ?
 • Czy badany ma zaburzenia osobowości ?
 • Czy badany ma psychozę ?
Niektóre skale dodatkowe
 • A - Skala lęku
 • R - Skala represji
 • MAS - Skala jawnego niepokoju
 • Es - Skala siły Ego
 • Re - Skala odpowiedzialności
 • St - Skala statusu społecznego
 • Cn - Skala kontroli patologii
 • MAC - Skala uzależnień
 • R-S - Skala represji-sensytyzacji


Skale treściowe Wigginsa

 • HEA - Kłopoty ze zdrowiem
 • DEP - Depresja (Skala alternatywna do D)
 • ORG - Symptomy organiczne
 • FAM - Problemy rodzinne
 • AUT - Konflikty z autorytetami
 • FEM - Kobiece zainteresowania
 • REL - Fundamentalizm religijny
 • HOS - Jawna wrogość
 • MOR - Osłabione morale
 • PHO - Fobie
 • PSY - Psychotycyzm
 • HYP - Hypomania
 • SOC - Nieprzystosowanie społeczne
opis MMPI pochodzi z wikipedii

Prócz tego istnieje również szereg innych, rzadziej używanych wskaĽników i skal.

Badaniem osobowości przy użyciu testu MMPI zajmuje się od od 9 lat. Posiadam legaln±, najnowsz± wersję tego testu oraz certyfikat Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 ŁódĽ , tel. 698 092 159