O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php

Terapia małżeńska

Istot± terapii małżeńskiej (par) jest założenie o wpływie indywidualnych problemów w życiu psychicznym na drug± osobę w zwi±zku. Jest to działanie, które umożliwia partnerom z innej perspektywy spojrzeć na pewne sprawy, odnowić poczucie własnej wartości, a także pomaga dostrzec mocne strony u siebie, partnera i samego zwi±zku.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna pozwala także nabyć umiejętność konstruktywnego porozumiewania się (także w sytuacjach nerwowych) oraz uczy elastyczności w zachowaniu. Pozwala przedefiniować utarte przekonania dotycz±ce zwi±zku, pocz±tkowo istniej±ce jako myśli, z czasem przypuszczenia, a wreszcie jako realne fakty. W trakcie spotkań partnerzy ucz± się rozumienia pojawiaj±cych się emocji swoich i partnera, poznaj± sposoby radzenia sobie z wyrażaniem uczuć. Terapia małżeńska ma na celu zmniejszenie dyskomfortu i zapewnianie satysfakcjonuj±cych relacji z partnerem.

Nie należy traktować wizyty u specjalisty jako pocz±tku końca zwi±zku. Wiele par przeżywa kryzysy, w każdym zwi±zku zdarzaj± się trudne momenty. Dostrzeżenie ich w odpowiedniej chwili i zwrócenie się o pomoc, gdy sami nie potrafimy sobie poradzić, świadczy o wielkiej m±drości życiowej i o tym, że zależy na zwi±zku. Ważne jest zrozumienie, że z biegiem lat potrzeby partnera się zmieniaj± i wymagaj± wzajemnego szacunku.

Zachęcamy do wizyty w poradni małżeńskiej, jeśli:

  • oddalacie się od siebie,
  • pojawia się błędne koło kłótni, utarczek słownych,
  • doszło do zdrady,
  • zaczynacie odczuwać brak zrozumienia i szacunku,
  • czujecie niechęć do siebie, odczuwacie niepokój w kontaktach z partnerem,
  • nie potraficie słuchać siebie nawzajem i oddalacie się od siebie,
  • wzrasta poczucie osamotnienia,
  • odczuwacie, że partner przestał interesować się Waszymi sprawami,
  • trudności w zrozumieniu o co chodzi partnerowi, trudności w komunikacji.

Poradnia małżeńska działaj±ca w ramach gabinetu Przełom w Łodzi oferuje specjalistyczn± pomoc psychologiczn± ukierunkowan± na potrzeby osób przeżywaj±cych kryzys w zwi±zku partnerskim. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy terapeuty pomoże Wam odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jesteście w stanie unikn±ć rozstania? Dowiecie się, co możecie zrobić, aby przywrócić Waszej relacji dawn± jakość i odzyskać satysfakcję z bycia razem.

© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 ŁódĽ , tel. 698 092 159