O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php


Pomoc on line

Moje przygotowanie do udzielania psychologicznej i psychoterapeutycznej pomocy on line obejmuje członkostwo w Polskim Towarzystwie Pomocy Telefonicznej i udział w licznych szkoleniach, warsztatach i wykładach organizowanych dla dyżurnych telefonów zaufania organizowanych przez PTPT oraz Fundację ETOH w Warszawie. Mój rozwój zawodowy w tym zakresie obejmuje następuj±ce tematy:

 • ¬ródła konfliktów w rodzinie z problemem alkoholowym
 • Toksyczne relacje w rodzinie
 • Istota mediacji i jej rola w pokonywaniu kryzysów rodzinnych
 • Budowanie prawidłowych więzi rodzinnych
 • Różnice między światem wirtualnym a realnym
 • Sens życia u osób z DDA wg V. Frankla
 • Rozmowy na trudne tematy
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Interwencja kryzysowa wobec osób przeżywaj±cych żałobę
 • Między myśl± a realizacj±
 • jak wprowadzić zmianę w życie?
 • Dopalacze
 • chwilowa moda czy realne zagrożenie?
 • Anoreksja i Bulimia
 • Nienormatywna tożsamość płciowa
 • Przysłowia i zwroty jako pomoc w rozmowach
 • Otwartość jako element asertywności
 • Narkopolacy
 • Kiedy leczenie nakazuje s±d
 • Mniejszości seksualne a problemy uzależnień
 • Rola i znaczenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w lokalnym systemie pomagania
 • Rola kuratora s±dowego w pomocy rodzinom
 • Stres a problemy adaptacyjne w trudnych sytuacjach życiowych
 • Różni rozmówcy jak dostosować sposób udzielania porady do stylu osobowości klienta?
 • Przebieg HIV/AIDS. Możliwość leczenia, opieki i diagnostyki. Jak odpowiadać na pytania dotycz±ce aspektów medycznych w telefonie zaufania?
 • Sytuacja osób z HIV/AIDS w Polsce. Marzenia i rzeczywistość.
 • Choroby psychiczne trudne doświadczenia.
 • Narkotyki w szkole procedury postępowania w sytuacjach sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne.
 • Poczucie krzywdy u osób współuzależnionych.
oraz
34 godziny warsztatów

A także: konserwatorium na temat odreagowania stresu i negatywnych emocji poprzez zorganizowane formy ruchowe.

Pomoc on line jako nowa (nowoczesna) forma pracy psychologa - własne wolne wnioski na podstawie informacji zwrotnych od pomagaj±cych, ale także korzystaj±cych z takiej pomocy.

Psycholog on line... Czy to niezbędnik człowieka XXI wieku? Czy taki specjalista może być skuteczny w kontakcie?".

Samotni, zagubieni, otwarci, ale tylko do pewnego stopnia. Uśmiechamy się, idziemy pewnym krokiem, nawi±zujemy relacje z setkami osób. Czy w Naszym życiu jest miejsce na słabości, lęki, nieporadność?.
.
Poczucie wartości ludzi krystalizuje się w sytuacjach porównań. Nasza koncentracja na sobie powoduje, że zauważamy miliony szczegółów, z których nie jesteśmy dumni, które próbujemy ukryć. Kamuflujemy je przedmiotami, wyuczon± mow± ciała, dykcj±. Obsesyjna koncentracja i samoobserwacja męczy, pozbawia energii, zawęża perspektywę..

A może warto śladami japońskich mistrzów Haiku zwrócić uwagę na moment teraĽniejszy i przeżyć go świadomie. Wyjść poza nabrzmiałe od nadmiernych wymagań własne ja i dotkn±ć uczuć rodz±cych się w świecie otaczaj±cym. Inspiracja elementem natury uruchamia sensory, poeta Basho znał tę drogę: "Jesień odchodzi - już łupina kasztana - rozwiera mał± dłoń".

A czasem spotykamy kogoś kto swoj± gramatyk± życia uświęca sępa i pokazuje sadystyczn± naturę orła (czytaj "Ptaki" Doroty Kiersztejn Pakulskiej). Rozmowa: telefoniczna, na przystanku, na poczcie, na czacie, GG, skype, w gabinecie, nad weselnym stołem, nad grobem, nad studni±, we mgle poranka. Rozmowa potrzeb± człowieka XXI wieku (tak jak człowieka każdego innego wieku, który był i będzie).

Dlatego myślę, że kontakt z psychologiem on-line to jedna ze ścieżek rozwoju i pomocy. I myślę, że dyskusja co jest lepsze: kontakt bezpośredni czy rozmowa on-line, to dylemat nas, komplikuj±cych wszystko profesjonalistów. Niech to nasi rozmówcy on-line oceni±. Uwierzmy im i ich odczuciom... maj± do tego największe prawo.

© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 ŁódĽ , tel. 698 092 159