O mnie Oferta Moje kwalifikacje Media Cennik Kodeks Kontakt Pomoc online
 
Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

www.psychologprzelom.pl/test_MMPI.php

Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób z fobiami prostymi dla osób z depresj±, z fobi± społeczn±, z hirsutyzmem, z nerwic± lękow±, z atakami paniki, z agorafobi±, z hipochondri±, dla kobiet bezpłodnych, dla samotnych matek i samotnych ojców, dla singli, homoseksualistów, lesbijek, dla osób biseksualnych, transseksualistów, transwestytów, osób nieśmiałych, pracoholików, uzależnionych od internetu, uzależnionych od solarium, uzależnionych od zakupów, osób pokrzywdzonych przez terapeutów oraz osób z trichotillomani±.Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM

ŁÓD¬, ul. ŻUBARDZKA 4, I piętro pokój 47

REJESTRACJA TELEFONICZNA Tel. 0 698 092 159

E-mail: psycholog.szpital@wp.plKiedy do psychologa?

Wtedy gdy nie pomagaj± rozmowy z rodzin± i przyjaciółmi.

Wtedy kiedy boli z±b idziemy do stomatologa aby unikn±ć dalszego bólu i aby stan zapalny nie zainfekował całego organizmu. Podobnie jest z problemami natury psychicznej, rozwi±zywanie ich na bież±co u specjalisty zapobiegnie dezorganizacji naszego życia.

Wtedy kiedy chcesz konstruktywnie wychodzić z kryzysów omijaj±c niebezpieczne formy zmagania się ze stresem.

Wtedy kiedy masz w±tpliwości lub pytania i uznasz że Tutaj otrzymasz satysfakcjonuj±c± odpowiedĽ.Dla dzieci i młodzieży

Możecie Państwo razem ze swoimi dziećmi uczestniczyć w grupach arteterapeutycznych 1 raz w tygodniu. Grupy te maj± na celu rozwój osobisty i zacieśnianie więzi miedzy członkami rodzin. Uczestnictwo rodzin w grupach arteterapeutycznych poprawia relacje miedzy jej członkami i pozytywnie wpływa na samopoczucie psychofizyczne uczestników. Zajęciom takim towarzyszy dużo pozytywnych emocji i automatycznie (bez mocnego nacisku na problem) zostaje rozwiazanych wiele nurtujacych spraw konfliktowych.

Możliwość przeprowadzenia testów IQ czyli diagnozy intelektu dla dzieci i młodzieży.

Badanie zdolności matematycznych, muzycznych, językowych.

Możliwość określenia preferencji zawodowych, zdolności, pomoc w wyborze szkoły, zawodu.

Diagnoza osobowości.

Diagnoza lęku.

Problemy szkolne - diagnoza problemów szkolnych

I inne ( szczegółowy opis testów psychologicznych możliwych do przeprowadzenia niżej, ceny do ustalenia )

Dziecko bardzo często jest wskaĽnikiem relacji rodzinnych, problemy dziecka bardzo często wymagaj± zmiany w rodzinie osób dorosłych.

ŻEBY POMÓC DZIECKU ZACZNIJ OD POMOCY SOBIE.

DZIECKO MA PRAWO DO SZACUNKU I BEZPIECZNEGO DORASTANIA.

Grupy wsparcia

Grupa wsparcia to cotygodniowe spotkania osób z podobnymi problemami, które s± prowadzone pod opiek± psychologa.

Cele grup wsparcia:
 • redukcja poczucia osamotnienia w problemie,
 • wymiana informacji na temat radzenia sobie z problemem,
 • podnoszenie swojego poczucia wartości,
 • lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie
Cykl spotkań trwa ok. 6 tygodni i dłużej (w zależności od potrzeby) 50 minut 25 zł, terminy ustalane telefonicznie.

Istnieje możliwość utworzenia dowolnej grupy wsparcia dlatego proszę zgłaszać telefonicznie zapotrzebowanie:
 • dla osób z fobiami prostymi (możliwość organizacji grup dla poszczególnych fobii prostych w syt. zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników)
 • dla osób z depresj±
 • dla osób z fobi± społeczn±
 • dla osób z hirsutyzmem
 • dla osób z nerwic± lękow±
 • dla osób z atakami paniki
 • dla osób z agorafobi±
 • dla osób z hipochondri±
 • dla kobiet bezpłodnych
 • dla samotnych matek
 • dla samotnych ojców
 • dla singli
 • dla homoseksualistów
 • dla lesbijek
 • dla biseksualnych
 • dla transseksualistów
 • dla transwestytów
 • dla osób nieśmiałych
 • dla pracoholików
 • dla osób uzależnionych od internetu
 • dla osób uzależnionych od solarium
 • dla osób uzależnionych od zakupów
 • dla osób pokrzywdzonych przez terapeutów
 • dla osób z trichotillomani±
Grupa wsparcia (50 minut) 25 złGrupy relaksacyjne

Grupy Relaksacyjne, ok.40 minutowe spotkania na których można nauczyć się profesjonalnego relaksu, relaksu wg Jacobsona, treningu autogennego Schultza, psychocybernetyka Maltza, medytacja Siemsa, wizualizacji i innych metod dzięki którym można skuteczniej kontrolować swoje zachowanie i emocje, poprawić samopoczucie psychiczne oraz stan somatyczny: uk. trawienny przy wrzodach żoł±dka łagodzenie nudności i bólu żoł±dka czy w zespole jelita drażliwego, uk. kr±żenia poprawa pracy serca, wolniejsza praca serca, regulacja ciśnienia tętniczego, redukcja lub eliminacja bólu głowy, eliminacja syndromu zimnych r±k i nóg - w wyniku rozluĽnienia mięśni krew może swobodnie dopływać do najdalej wysuniętych części ciała człowiek ma odczucie ciepła w tych częściach.

Grupa relaksacyjna (40 minut) 20 złPsychoterapia

W swojej pracy terapeutycznej korzystam z terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwi±zaniu oraz z metod arteterapeutycznych i metod pracy z emocjami.

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwi±zaniu. Korzenie tej terapii sięgaj± sposobu myślenia o pacjentach i ich leczeniu Miltona Eriksona oraz niektórych metod pracy w Mental Research Institute w Palo Alto (USA). Jednak jej obecny kształt, nadany głównie przez Steva de Shazera oraz Insoo Kim Berg, zawiera nowe i specyficzne dla tego sposobu prowadzenia terapii treści. Jak mówi± jej twórcy, głównymi konstruktorami tego modelu s± ich klienci, od których twórcy BSFT uczyli się tego co działa!

Warto pamiętać:

1. Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO nie naprawiaj tego.

2. Jeśli się dowiesz co DZIAŁA, rób tego więcej.

3. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB CO¦ INNEGO

Celem BSFT nie jest samo "rozwi±zanie problemu". Klient wspólnie z terapeut± pracuj± nad skonstruowaniem jak najbardziej optymalnego rozwi±zania dla sytuacji, w której on się znalazł (solving problem vs creating solutions). Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Nie ma tutaj mowy o zakładaniu z góry jak długo i ile razy trzeba się spotkać z terapeut±. Terapeuta ma jednak obowi±zek pamiętać i w tym kierunku pracować z pacjentem, aby czas trwania terapii był jak najkrótszy (ang. brief krótki, zwięzły) w stosunku do możliwości pacjenta w osi±ganiu celu terapii.Porady on-line, cały świat, 30 mimut

30 minutowa konsultacja lub porada psychologiczna na odległość przez telefon lub GG, po wcześniejszej wpłacie 30 zł na konto

mBIZNES 50 1140 2004 0000 3602 4961 1985

Prywatny Gabinet Psychologiczny "Przełom"
ul. Żubardzka 4
91-032 ŁódĽ
Ilość porad nieograniczona.
Testy i oferta diagnostyczna

Proszę o zapoznanie się z ofert± diagnostyczn± poniżej testy na: IQ, zdolności muzyczne, zdolności językowe, osobowość, temperament, wskaĽniki depresji, lęk, testy na pamięć, uszkodzenia OUN, problemy szkolne, problemy w komunikacji.TESTY DO POMIARU INTELEKTU I ZDOLNO¦CI (DZIECI, MŁODZIEŻ, DORO¦LI)

SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DZIECI

WERSJA ZMODYFIKOWANA (WISC-R)

 Wiek dzieci w wieku szkolnym (6 - 16 lat). Procedura: badanie indwidualne; przeciętnie ok. 60 minut
 Normy dla dzieci w wieku od 6;0 do 16;11 lat (próba ogólnopolska).
 Zastosowanie przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu


SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DOROSŁYCH

WERSJA ZREWIDOWANA - WAIS-R(PL2)

 Wiek młodzież powyżej 16 lat,dorośli.
 Procedura badanie indywidualne; przeciętnie 60 - 90 minut.
 Normy dla osób w wieku od 16 do 79 lat (próba ogólnopolska).
 Zastosowanie przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu.


OMNIBUS

Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2002)

 Wiek studenci, dorośli z wyższym wykształceniem Procedura: badanie grupowe; czas ograniczony - 60 minut
 Normy dla studentów oraz dla dorosłych z wyższym wykształceniem (próby incydentalne).
 Zastosowanie przede wszystkim selekcja


TEST ZDOLNO¦CI JĘZYKOWYCH (TZJ)

Marcin Wojtowicz (2006)

 Wiek uczniowie kończ±cy naukę w szkole podstawowej, uczęszczaj±cy do gimnazjum, dorośli Procedura: badanie grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 50 minut
 Normy dla uczniów kończ±cych szkołę podstawow±, uczniów gimnazjum oraz osób dorosłych.
 Zastosowanie selekcja uczniów do profilowanych klas językowych, poradnictwo pedagogiczne, prognoza możliwości szybkiego opanowania nowego języka obcego.


KWESTIONARIUSZ TWÓRCZEGO ZACHOWANIA (KANH)*

Stanisław Popek (2000)

 Wiek od 12;6 r.ż., dorośli
 Procedura badania indywidualne i grupowe; bez ograniczenia czasu
 Zastosowanie w poradnictwie do oceny uzdolnień twórczych
TESTY OSOBOWO¦CIOWE (DZIECI, MŁODZIEŻ, DORO¦LI)

TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ DLA DZIECI

WERSJA Z POSTACIAMI ZWIERZˇT (CAT-A)

Leopold Bellak, Sonya Sorel Bellak (polskie wydanie: 1987)

 Wiek dzieci od 3 do 10 lat. Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu
 Zastosowanie w praktyce psychologicznej, do diagnozy osobowości.


TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ DLA DZIECI

WERSJA Z POSTACIAMI LUDZI (CAT-H)

Leopold Bellak, Sonya Sorel Bellak (polskie wydanie: 1987)

 Wiek dzieci od 3 do 10 lat.
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu
 Zastosowanie w praktyce psychologicznej, do diagnozy osobowości


TEST SZONDIEGO*

EKSPERYMENTALNA DIAGNOSTYKA POTRZEB

(1996)

Projekcyjny test osobowości.

 Opis Opis: materiał testowy stanowi± zdjęcia ludzkich twarzy - 6 serii, po 8 portretów każda. Zadaniem badanego jest wybór dwóch najbardziej i dwóch najmniej sympatycznych portretów.
 Zastosowanie do diagnozy osobowości.


* Wydawc± testu jest wydawnictwo ERDA

INWENTARZ DO OCENY PŁCI PSYCHOLOGICZNEJ (IPP)

Alicja Kuczyńska (1992)

 Wiek dorośli.
 Procedura badanie grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 10 minut.
 Zastosowanie IPP jest narzędziem służ±cym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.


SKALA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - TWARZE (SIE-T)

Anna Matczak, Joanna Piekarska, Elżbieta Studniarek

 Wiek młodzież od 16. roku życia i dorośli
 Procedura badania grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 - 20 minut. Test służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji
 Zastosowanie w badaniach naukowych oraz - jako narzędzie pomocnicze - w praktyce diagnostycznej (poradnictwo, doradztwo, selekcja).


TEST ZAINTERESOWAN*

Erich Mittnecker, Walter Toman

Polska adaptacja: Elżbieta Renata Dajek (1995)

 Wiek młodzież.
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 25 minut. Służy do pomiaru zainteresowań. Normy: dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III liceum ogólnokształc±cego (młodzież warszawska).
 Zastosowanie w poradnictwie zawodowym.


* Wydawc± testu jest wydawnictwo ERDA

TEST PIRAMID BARWNYCH*

Rober Heiss, Petra Halder (polskie wydanie: 1995)

 Wiek starsze dzieci, młodzież, dorośli.
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu. Projekcyjna metoda badania afektywnej struktury osobowości człowieka.
 Zastosowanie w praktyce psychologicznej, do diagnozy afektywności starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.


* Wydawc± testu jest wydawnictwo ERDA

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP)

Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Ewa Zalewska, Joanna Stańczak (2006)

 Wiek uczniowie gimnazjum, szkół średnich, dorośli
 Procedura grupowe i indywidualne; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 20 minut.Kwestionariusz pozwalaj±cy na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Pozwala na wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów
 Zastosowanie wyniki kwestionariusza mog± okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.


Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

P. T. Costa Jr, R. R. McCrae

Polska adaptacja i podręcznik: Jerzy Siuta

 Wiek młodzież i dorośli
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie trwa 35 - 45 minut).
 Normy stenowe, dla dwu grup wieku: 17 - 29 lat i 30 - 79, osobno dla kobiet i mężczyzn, opracowane na podstawie badania próby obejmuj±cej 603 osoby różni±ce się wiekiem, płci±, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania.
 Zastosowanie Narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji


FORMALNA CHARAKTERYSTYKA ZACHOWANIA

- KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU (FCZ-KT)

Bogdan Zawadzki, Jan Strelau (1997)

 Wiek młodzież, dorośli
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut. Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisuj±cych formalne aspekty zachowania
 Normy Normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmuj±cej przeszło 4000 osób, podane s± dla sześciu grup wieku (15 - 19 lat, 20 - 29 lat, 30 - 39 lat, 40 - 49 lat, 50 - 59 lat i 60 - 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.
 Zastosowanie W poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych., do diagnozy temperamentu.


METODA KONFRONTACJI Z SOBˇ

Hubert J. M. Hermans

Polska adaptacja: Piotr Oleś (1992)

 Wiek osoby powyżej 15 roku życia o co najmniej przeciętnym poziomie inteligencji.
 Procedura badanie indywidualne; przebiega w kilku etapach, z których każdy trwa 1-2 godziny.Jest to metoda badania doświadczenia człowieka, jednocześnie umożliwiaj±ca mu lepsze samopoznanie.
 Opis Metoda Konfrontacji z Sob± oparta jest na fenomenologicznej koncepcji osobowości H.J.M. Hermansa. Pacjent (badany) ma sformułować odpowiedzi na szereg pytań, dokonuj±c w ten sposób przegl±du tego wszystkiego, co aktualnie uważa za ważne w swoim życiu. W w yniku badania uzyskuje całościowy, uporz±dkowany obraz własnego doświadczenia. Analiza wyników ma charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Metoda Konfrontacji z Sob± przeznaczona jest dla osób maj±cych motywację do samopoznania lub zmiany.
 Zastosowanie jest to metoda przede wszystkim psychoterapeutyczna, ale może być stosowana do celów badawczych i diagnostycznych. Najbardziej typowym zastosowaniem Metody Konfrontacji z Sob± jest wykorzystanie jej w poradnictwie dla osób przeżywaj±cych trudności i problemy, kryzysy tożsamości, konflikty z innymi lub poważne trudności decyzyjne.


KWESTIONARIUSZ NADZIEI PODSTAWOWEJ (BHI-12)

Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba (2003)

 Wiek młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiuj±ca oraz dorośli z wykształceniem co najmniej średnim.
 Procedura badania grupowe lub indywidualne; czas badania nie przekracza 10 minut. Mierzona kwestionariuszem BHI-12 nadzieja podstawowa rozumiana jest, zgodnie z teori± E. Eriksona, jako przeświadczenie jednostki o uporz±dkowaniu i sensowności świata oraz jego przychylności ludziom. Przeświadczenie to stanowi czynnik warunkuj±cy konstruktywne reagowanie człowieka na zmiany i przełomowe wydarzenia, zwłaszcza na sytuacje ponoszenia nieodwracalnych strat.
 Zastosowanie w badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej (zwłaszcza przy prognozowaniu łatwości adaptacji, sposobów reagowania na stres i traumę oraz szans oddziaływań edukacyjnych czy psychoterapeutycznych).


INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU (STAI)

C.D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. Lushene

Polska adaptacja STAI: C. D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk, K. Wrześniewski

Podręcznik: T. Sosnowski, K. Wrześniewski, A. Jaworowska, D. Fecenec

Wydanie trzecie, rozszerzone (2006)

 Wiek młodzież w wieku 15 i 16 lat, dorośli (21 - 79 lat), żołnierze zasadniczej służby wojskowej
 Procedura Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 15-20 minut.
 Zastosowanie STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostek Zastosowanie: do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagaj±cych rejestrowania zmian nasilenia lęku.i oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.


INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU DLA DZIECI (STAIC)

C.D. Spielberger, C.D. Edwards, R.E. Lushene, J. Montuori, D. Platzek

Polska adaptacja: C.D. Spielberger, T. Sosnowski, D. Iwaniszczuk

Podręcznik: T. Sosnowski, K. Wrześniewski, A. Jaworowska, D. Fecenec

Podręcznik: Aleksandra Jaworowska (2005)

 Wiek dzieci, młodzież
 Procedura badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15-20 minut ISCL jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.
 Normy dla uczniów w wieku 10-14 lat.
 Zastosowanie do diagnozy przesiewowej - w celu wyłonienia dzieci, które mog± mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz indywidualnej - przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych; skala C-1 może być przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagaj±cych rejestrowania zmian nasilenia lęku a skala C-2 w wykrywaniu dzieci o skłonnościach neurotycznych.


OCENA ZDROWIA PSYCHICZNEGO wg D. Goldberga*

David Goldberg

Polska adaptacja: Zofia Makowska, Dorota Merecz

 Wiek dorośli
 Procedura badania indywidualne lub grupowe; czas badania na ogół nie przekracza 10 min. Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12 i GHQ-28 służ± do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych. Pozwalaj± na wyłonienie osób, których stan psychiczny uległ czasowemu lub długookresowemu załamaniu w wyniku doświadczanych trudności, problemów lub na skutek choroby psychicznej oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego
 Normy opracowano normy stenowe (oddzielne dla kobiet i mężczyzn) dla pracuj±cych osób dorosłych, pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
 Zastosowanie badania przesiewowe maj±ce na celu ujawnienie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz badania kondycji psychicznej różnych populacji.


* Wydawc± testu jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w ŁodziKWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICÓW*

Opis: Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy - do oceny postaw ojca i matki osobno. Każdy z kwestionariuszy zawiera po 50 stwierdzeń, badany ustosunkowuje sie do nich na pięciopunktowej skali. Narzędzie pozwala na retrospektywn± ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna wszystkich pięciu wymiarów.

Trafność: zbadana trafność kryterialna (jako kryterium m. in.: staż małżeński, wychowywanie się w rodzinie z problemami alkoholowymi, choroba somatyczna, osadzenie w więzieniu); korelacje z NEO-FFI.

Normy: stenowe, osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 - 60 lat.

Zastosowanie: do diagnozy indywidualnej; do badań naukowych.TESTY NEUROPSYCHOLOGICZNE

ZESTAW PRÓB DO BADANIA PROCESÓW POZNAWCZYCH U PACJENTÓW Z USZKODZENIAMI MÓZGU

Włodzimierz Łucki

Wydanie drugie (poprawione i rozszerzone) (1995)

Zestaw Prób nie ma charakteru testu. Wykorzystywany jest w badaniu klinicznym osób wykazuj±cych objawy zaburzeń po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. Zestaw pomaga w określeniu charakteru i rozmiarów zaburzeń, w podjęciu decyzji dotycz±cych metod rehabilitacji zaburzonych funkcji a wreszcie - w ocenie stopnia, w jakim owe zaburzone funkcje zostały przywrócone w wyniku prowadzonych zajęć.

DIAGNOZOWANIE USZKODZEŃ MÓZGU (DUM)

wg F. Hillersa

Sigrid Weidlich, Georg Lamberti (1996)

 Wiek dzieci, młodzież, dorośli
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu. Jest to metoda przeznaczona do oceny zaburzeń pamięci, w czasie uczenia się na materiale figuralnym.
 Normy Normy (dane niemieckie): dla dzieci i młodzieży (5-21 lat) oraz dla dorosłych.
 Zastosowanie diagnoza neuropsychologiczna, badania przesiewowe.


TEST PAMIĘCI WZROKOWEJ BENTONA

Polska normalizacja

Aleksandra Jaworowska (2007)

Praca zawiera wyniki polskiej normalizacji Testu Pamięci Wzrokowej Bentona. Test ten służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

 Normy dla populacji w wieku 5 - 25 lat oraz 55 - 75 lat, osobno dla każdej wersji testu
 Zastosowanie diagnoza neuropsychologiczna, badania naukowe


AFA-SKALA*

Skala do badania mowy dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji. Jak badać mowę dziecka afatycznego?

Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza (2003)

 Wiek przedszkolny i młodszy szkolny
 Procedura badanie indywidualne za pomoc± zestawu prób. Narzędzie służy do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka.
 Opis Skala składa się z 9 prób opartych na materiale werbalnym i graficznym o przydatności potwierdzonej w codziennej praktyce Autorek; dokładnemu zapisowi i póĽniejszej analizie poddaje się wszystkie werbalne i niewerbalne reakcje dziecka.


WZROKOWO-MOTORYCZNY TEST GESTALT

BENDER

Autor testu: Lauretta Bender (1998)

 Wiek dzieci, młodzież, dorośli
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu


Test służy do badania orientacji przestrzennej w toku kopiowania dziewięciu wzorów rysunkowych.

Powszechnie stosowany w badaniach klinicznych przy diagnozowaniu różnych rodzajów organicznych schorzeń mózgu, upośledzenia umysłowego, psychoz alkoholowych, demencji starczej. Stosowany także do wykrywania przypadków symulacji upośledzenia umysłowego i chorób psychicznych.

Normy (tylko dane amerykańskie): dla dzieci w wieku 3-11 lat oraz dla dorosłych.

Zastosowanie: diagnoza neuropsychologiczna, badania naukoweJAK POMÓC DZIECKU Z PROBLEMAMI W OBSZARZE FUNKCJONOWANIA W SZKOLE ?

KWESTIONARIUSZ JA I MOJA SZKOŁA *

Elżbieta Zwierzyńska, Andrzej Matuszewski (2002)

 Wiek dzieci od 10 do 15 lat
 Procedura badanie indywidualne (w uzasadnionych przypadkach także grupowe); bez ograniczenia czasu - przeciętnie około 20 minut. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania motywacji do nauki oraz lęku szkolnego
 Normy stenowe dla dziewcz±t i chłopców z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z klas I i II gimnazjum.
 Zastosowanie w diagnozowaniu czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływaj±cych na poziom osi±gnięć szkolnych dziecka.


*Wydawc± testu jest wydawnictwo CMPP

KWESTIONARIUSZE "KLASA WOBEC MNIE", "JA WOBEC KLASY" (KWM)*

Anna Zwierzyńska i Andrzej Matuszewski (2006)

 Wiek dzieci od 10 do 15 lat
 Procedura przede wszystkim badania indywidualne; badany wypełnia oba kwestionariusze; czas badania nieograniczony - przeciętnie wynosi 30 minut. Zestaw kwestionariuszy stworzono na potrzeby diagnozy nieprzystosowanie społecznego dzieci w klasie szkolnej.
 Normy dziewczęta i chłopcy z IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz I-III klasy gimnazjum.
 Zastosowanie diagnozowanie nieprzystosowania społecznego dzieci w sytuacji szkolnej.


*Wydawc± testu jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

TEST KOMUNIKACJI ZADANIOWEJ RODZIC-DZIECKO (TKZ R-D)*

Anna Frydrychowicz (2003)

 Wiek Test służy do diagnozy efektywności zachowań komunikacyjnych dziecka i rodzica w sytuacjach zadaniowych.
 Procedura badanie indywidualne dziecka i rodzica w sytuacji wykonywania przez nich zadania testowego; przeciętnie badanie zajmuje kilkanaście minut
 Normy tymczasowe normy stenowe dla dwu poziomów wieku: 6-7 i 8-9 lat (skala D) oraz trzech poziomów wykształcenia rodziców (skala R).
 Zastosowanie poradnictwo szkolne (optymalizowanie pomocy w nauce udzielanej dzieciom przez rodziców czy profesjonalistów).


* Wydawc± testu jest Centrum Metodyczne Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

TEST STOSUNKÓW SZKOLNYCH (TSS)*

Polska adaptacja: Elżbieta Zwierzyńska (2000)

 Wiek dzieci od 10 do 14 lat
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeważnie 30 minut
 Zastosowanie w pracy psychologa szkolnego


TSS jest testem projekcyjnym. Służy do badania obrazu relacji interpersonalnych, zwi±zanych z nauk± szkoln± u dzieci.

* Wydawc± testu jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH - JUŻ OD 2 MIESIˇCA ŻYCIA, ZBADAJ SWOJE DZIECKO.

Dziecięca Skala Rozwojowa DSR

DSR


Autorzy: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2007)

 Wiek małe dzieci (od 2 miesięcy do 3 lat).
 Procedura badanie indywidualne, bez ograniczenia czasu; czas badania: 30 - 60 minut.


Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka.

Opis: na DSR składa się Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna. Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów (Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik, Zachowania społeczne i Motoryka). Dziecko jest badane testami przeznaczonymi dla jego wieku. Naukę przeprowadzania badania ułatwia film. Wynikiem ogólnym w Skali Wykonaniowej jest suma punktów otrzymanych w wykonywanych testach. Poczynaj±c od 4. miesi±ca życia można przeprowadzić analizę profilow±. Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna wyniku ogólnego, nieco niższa poszczególnych testów.

Trafność: wyniki w Skali Wykonaniowej wzrastaj± wraz z wiekiem i różnicuj± dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Normy: dla dzieci w wieku 0;2(0) - 0;5(30) w odstępach dwutygodniowych, dla dzieci starszych w odstępach miesięcznych.

Zastosowanie: wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóĽnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Skala Dojrzałości Umysłowej COLUMBIA

COLUMBIA


Autorzy testu: Bessie B. Burgemeister, Lucille Hollander Blum, Irving Lorge

Polska standaryzacja: Anna Ciechanowicz (1990)

 Wiek dzieci od 4 do 10 roku życia.
 Procedura badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20-25 minut.


Test niewerbalny służ±cy do oceny poziomu dojrzałości umysłowej dziecka, definiowanej jako "zdolność do rozumowania".

Opis: test składa się z 70 tablic z rysunkami (3 tablice przykładowe i 67 tablic stanowi±cych właściwe zadania). Zadaniem osoby badanej jest wskazanie na każdej z tablic rysunku nie wi±ż±cego się z pozostałymi.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: istotne korelacje z ocenami szkolnymi.

Normy: dla dzieci od 4 do 10 roku życia (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: diagnoza rozwoju umysłowego. Test szczególnie przydatny do badania dzieci głuchych oraz cierpi±cych na porażenie mózgowe.

Tekst pochodzi ze strony internetowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP© Gabinet Psychologiczny PRZEŁOM Żubardzka 4 , 91-032 ŁódĽ , tel. 698 092 159